Plikten til å sende inn årsregnskap og egenerklæring

Som advokat plikter du å sende årsregnskap og egenerklæring med revisoruttalelse til Tilsynsrådet innen 30. april hvert år.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Tilsynsrådet vil mot slutten av mars måned sende ut to meldinger via Altinn om innsendelse av årsregnskapet og egenerklæringen. Det vil bli sendt en melding til deg og en melding til det/de foretak hvor du utøver advokatvirksomhet.  Innsendelse av årsregnskap og egenerklæring til Regnskapsregisteret