Klientkonto, driftskonto og skattetrekkskonto

Dersom du har klientmidler må du opprette klientkonto. Dersom du arbeider i eget enkeltpersonforetak skal ikke utbetalinger til deg fradragsføres og de vil ikke påvirke det skattbare resultatet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Klientkonto og driftskonto Etter advokatforskriften § 3-1 plikter du som advokat å holde klientmidler skilt fra egne midler og andre midler som ikke tilhører klienten. Som klientmidler regnes alle penger som betros deg som advokat, også forskudd på utlegg og salær. Du må derfor opprette klientbankko