Klientkonto, driftskonto og skattetrekkskonto

Dersom du har klientmidler må du opprette klientkonto. Dersom du arbeider i eget enkeltpersonforetak skal ikke utbetalinger til deg fradragsføres og de vil ikke påvirke det skattbare resultatet.

Klientkonto og driftskonto

Etter advokatforskriften § 3-1 plikter du som advokat å holde klientmidler skilt fra egne midler og andre midler som ikke tilhører klienten. Som klientmidler regnes alle penger som betros deg som advokat, også forskudd på utlegg og salær. Du må derfor opprette klientbankkonto og driftskonto.

Klientbankkonto kan bare opprettes i bank som skriftlig forplikter seg til ikke å gjøre motregning gjeldende i klientbankkontoen for eventuelle krav banken måtte ha overfor deg.

Skattetrekkskonto

Dersom du har ansatte må du opprette skattetrekkskonto.

Skatt for enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak er det innehaveren (eieren) som er personlig ansvarlig for de forpliktelser virksomheten påtar seg. Foretaket er ikke et eget skattesubjekt, og som innehaver er det du som er ansvarlig for innbetaling av foretakets skatt.

Selv om du arbeider i foretaket vil ikke uttak eller overføring av penger til deg selv regnes som lønn. Det skal derfor ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Utbetalinger til innehaver skal heller ikke fradragsføres i foretakets regnskap på samme måte som en lønnsutbetaling til en ansatt, og vil derfor ikke påvirke det skattbare resultatet.

Dersom du er gift og ektefellen din jobber i foretaket, skal ikke utbetalinger til ektefelle behandles som lønn. Ektefellen vil altså ikke kunne behandles som en ansatt og utbetalingen vil ikke kunne fradragsføres i foretakets regnskap. Foretakets overskudd/underskudd kan i stedet fordeles på dere etter en helhetsvurdering av ektefellens og din arbeidsinnsats. Hvis dere ikke foretar en fordeling, vil inntekten tillegges innehaver av foretaket.

For samboere er regelen annerledes. En samboer som arbeider i den andres enkeltpersonforetak må ansettes. Han/hun vil motta lønn, og utbetalingen kan føres til fradrag i foretakets regnskap. Utbetalingen vil være arbeidsgiveravgiftspliktig.

På Altinn kan du lese mer om skatt og enkeltpersonforetak.