Kontoplan, budsjett og årsregnskapet

For bokføring av transaksjonene, må du ha en kontoplan. Regnskapet bør du bruke i den økonomiske styringen. Her finner du også et eksempel på og en sjekkliste for årsregnskapet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Kontoplan Kontoplanen er en sentral del av regnskapet, fordi den danner selve grunnmuren for å bokføre og føre regnskap. En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i en virksomhets bokføring, og inneholder ofte anvisninger om hvordan posteringer skal utføres og kontoene avsl