Kontoplan, budsjett og årsregnskapet

For bokføring av transaksjonene, må du ha en kontoplan. Regnskapet bør du bruke i den økonomiske styringen. Her finner du også et eksempel på og en sjekkliste for årsregnskapet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Kontoplan Kontoplanen bør være slik at næringsoppgaven til Skatteetaten og merverdiavgiftsoppgaven, så langt som mulig, kan fylles ut direkte fra regnskapet, dvs. samme nummerering og samme kontobevegelse. I publikasjonen Advokatregnskapet kap. 3.2 kan du se et eksempel på kontoplan som kan benyttes