Opplysningsplikt overfor skattemyndighetene for tredjeparts opplysninger om innskudd, utlån og renter mv.

Advokater har ikke opplysningsplikt for innestående midler på klientkonti som er et integrert ledd i vanlig advokatvirksomhet, men opplysningsplikten gjelder advokater som forvalter midler.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Opplysningsplikten for tredjeparts opplysninger om innskudd, utlån og renter mv. er hjemlet i skatteforvaltningsloven § 7-3 med tilhørende forskrift. Opplysningsplikten gjelder banker, forsikringsselskaper, hypotek- og kredittforeninger, samvirkelag, spareforeninger, fonds- og aksjemeglere, advokate