Rapportering av prisopplysninger til SSB

Noen advokatfirmaer/-virksomheter er av Statistisk sentralbyrå trukket ut til å innrapportere utfakturerte timepriser. Dersom opplysningene ikke blir sendt innen fristen vil advokatfirmaet/-virksomheten få tvangsmulkt.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Noen advokatfirmaer/-virksomheter er av Statistisk sentralbyrå trukket ut til å innrapportere utfakturerte timepriser innenfor ulike juridiske tjenester, fordelt på medarbeiderkategorier.Rapporteringen skjer kvartalsvis, på eget skjema, som sendes inn via Altinn. Annethvert år ber SSB i tillegg om o