Særregnskapene

Det er viktig å merke seg at med mindre annet fremgår av særlov gjelder advokatforskriftens bestemmelser også for eventuelle særregnskaper du har, som eiendomsmeglingsoppdrag, inkassooppdrag, oppdrag som bostyrer, vergeoppdrag og arbeid for stiftelser.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

I advokatforskriften § 3a-6 er advokaters særregnskap definert som «regnskap som advokaten eller hans underleverandører fører for klient dersom advokaten har midler til oppbevaring for klienten (klientmidler) eller bankfullmakt».  Det er viktig å merke seg at advokatforskriftens bestemmelser også gj