Særregnskapene

Det er viktig å merke seg at med mindre annet fremgår av særlov gjelder advokatforskriftens bestemmelser også for eventuelle særregnskaper du har i anledning eiendomsmeglingsoppdrag, inkassooppdrag, oppdrag som bo- og bobestyrer, verge og stiftelser.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

I advokatforskriften § 3a-6 er advokaters særregnskap definert som «regnskap som advokaten eller hans underleverandører fører for klient dersom advokaten har midler til oppbevaring for klienten (klientmidler) eller bankfullmakt».  Det er viktig å merke seg at advokatforskriftens bestemmelser også gj