Vurderingsprinsipper i advokatregnskapet og 12 typiske feil

Her kan du lese om de sentrale vurderingsprinsippene i advokatregnskapet og 12 feil du bør unngå.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Vurderingsregler for anleggsmidler Regnskapsloven § 5-3 regulerer hvordan anleggsmidler skal verdivurderes. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan dersom økonomisk levetid er begrenset. Anleggsmiddel som har ubegrenset brukstid, kan ikke avs