Registrering i Aa-registeret hos NAV

Som arbeidsgiver plikter du å registrere og rapportere alle dine ansatte til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret hos NAV (Aa-registeret).

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Aa-registeret skal gi en oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver på virksomhetsnivå (underenhet). Det inneholder også informasjon om det enkelte arbeidsforhold. Aa-registeret er tilknyttet Enhetsregisteret og all informasjon om arbeidsgivere i Aa-registeret hent