Registrering i Aa-registeret hos NAV

Som arbeidsgiver plikter du å registrere og rapportere alle dine ansatte til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret hos NAV (Aa-registeret).

Aa-registeret skal gi en oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver på virksomhetsnivå (underenhet). Det inneholder også informasjon om det enkelte arbeidsforhold.

Aa-registeret er tilknyttet Enhetsregisteret og all informasjon om arbeidsgivere i Aa-registeret hentes derfra. Opplysningene du som arbeidsgiver skal rapportere er startdato, stillingsbrøk, lønn og andre ytelser, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn.

Ansatte meldes inn i registeret via a-ordningen. A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger om inntekt og ansatte til NAV, SSB og Skatteetaten. Ordningen er digital. Opplysningene blir sendt elektronisk, enten via arbeidsgivers lønnssystem eller via en tjeneste i Altinn.

All rapportering om inntekt, arbeidsforhold og skattetrekk er samlet i én elektronisk melding, a-meldingen. Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal levere a-melding minst én gang i måneden.

På Skatteetaten.no får du oversikt over frister og betaling i a-meldingen.

De fleste arbeidsgivere sender a-meldingen fra et lønnssystem. A-meldingen kan også i noen tilfeller sendes fra skjema i Altinn.

På Nav.no kan du lese mer om Aa-registeret.