Tittelbruk

Advokatforeningen gir her noen retningslinjer for hvilke titler man kan benytte i advokatvirksomheten, på brevpapir og på nett.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokatvirksomhet i eget navn og aktiv advokatbevilling Domstolloven benytter i kapittel 11 om rettshjelpvirksomhet og advokater i flere tilfeller uttrykket "utøve advokatvirksomhet i eget navn". Dette i motsetning til det å utøve advokatvirksomhet "i prinsipalens navn", som advokatfullmektiger gjør