Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Det er du som prinsipal som må søke om å få advokatfullmektigen autorisert for deg. Dersom du skal ansette en advokat, må melding om bytte av firma, alternativt melding om aktivisering av bevilling (oppstartsmelding), sendes til Tilsynsrådet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Ansettelse av advokatfullmektig og autorisasjon som advokatfullmektig Etter domstolloven § 223 har du som praktiserende advokat rett til å ha en autorisert advokatfullmektig til å opptre for deg i rettergang. Ved søknad om autorisasjon stilles det ingen spesielle krav til prinsipalen som advokatfull