Avlønning

Etter Regler for god advokatskikk er det krav om at advokatfullmektiger skal sikres en fast, rimelig avlønning.

Kravet om fast, rimelig avlønning innebærer blant annet at det ikke kan avtales at en fullmektig skal være avhengig av å tjene sin egen lønn. Advokatfullmektigen skal ha fast lønn, og begynnerlønnen for statsansatt jurist er ansett som veiledende minimumslønn for en advokatfullmektig. Provisjonsbasert lønn kan avtales i tillegg til en rimelig fastlønn, se for øvrig Advokatforeningens kommentarer til RGA pkt. 5.7. Per oktober 2019 er begynnerlønnen for en statsansatt jurist med høyere akademisk utdanning kr. 449 400.

Hvert år gjennomfører Advokatforeningen en lønnsundersøkelse blant medlemmene som er ansatt i advokatfirma, bedrifter, organisasjoner og i offentlig sektor. Advokatforeningens lønnskalkulator viser hva som er gjennomsnittsinntekten for en ansatt advokat eller advokatfullmektig - avhengig av eksamensår, tittel/ansenitet og geografisk arbeidssted.

Her finner du Advokatforeningens lønnskalkulator.