HMS

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Simployer har et rabattert tilbud på HMS-håndbok til Advokatforeningens medlemmer.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Arbeidstilsynet skriver følgende om HMS: «Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer, ulykker samt aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forsk