Lønnsregnskap

Dersom du velger å føre lønnsregnskapet selv, er det flere forhold du må ha oversikt over. Disse kan du lese om her.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Lønnsregnskap Regelverket i forbindelse med ansettelser og utbetaling av lønn er omfattende. Å føre et lønnsregnskap kan fort bli komplisert dersom du ikke har kontroll på hvordan dette skal bokføres. For mange kommer nettopp den store omleggingen i regnskapsrutinene den dagen de ansetter noen. Mang