Personalhåndbok

En personalhåndbok kan forenkle arbeidet og kommunikasjonen internt i advokatfirmaet. Her kan du lese Advokatforeningens forslag til hovedpunkter en personalhåndbok bør inneholde.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

«Hvilke rettigheter har en ansatt som blir syk?», «hvilke goder tilbyr virksomheten?», «hva må jeg gjøre om jeg blir syk?». Typiske personalspørsmål kan oppta mye tid for den som har arbeidsgiver-/personalansvar. Det kan også være en utfordring å sikre at alle ansatte får lik informasjon, de samme s