Rekrutteringsprosessen

Rekruttering av ny medarbeider til advokatfirmaet, kan skje på ulikt vis. Advokatforeningen har utarbeidet et forslag til rekrutteringsprosess.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Behovs- og kvalifikasjonsanalyse Kartleggingen har som formål å gi svar på følgende spørsmål: Innenfor hvilket/hvilke fagfelt har firmaet behov for ekstra ressurser? Hvilke arbeidsoppgaver skal den nye medarbeideren utføre? Hvor mye erfaring har firmaet behov for (stillingsnivå)? Hvilke personlige e