Avslutte eller overføre saker. Klientene.

Avviklingen av advokatvirksomheten må gjøres i samsvar med god advokatskikk.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

En advokat er personlig ansvarlig for å utføre de oppgavene advokaten påtar seg, jf. Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2. Bestemmelsen er i samsvar med det generelle prinsipp om det personlige advokatansvar som er fastsatt i domstolloven § 232. Etter Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.6 påhvile