Forsikring og etterdekning (run off)

Forsikringsmessig etterdekning er viktig siden erstatningskrav kan bli reist flere år etter at advokatvirksomheten ble avviklet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Selv om advokatvirksomheten er avviklet, kan det komme krav om erstatning som knytter seg til den avviklede virksomheten. Advokatansvar foreldes etter reglene om kontraktsansvar, jf. HR-2019-2034-A. Dersom et erstatningskrav bygger på mislighold av kontrakt, er foreldelsesfristen som hovedregel 3 år