Oppbevaringsplikt for regnskapet

Du må oppfylle plikten i bokføringsloven til oppbevaring av regnskapsdokumenter også etter at advokatvirksomheten er avviklet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Lov om bokføring (bokføringsloven) gjør ikke unntak for opphørte virksomheter. Du må derfor oppfylle plikten i bokføringsloven § 13 til oppbevaring av regnskapsdokumenter også etter at advokatvirksomheten er avviklet. Bokføringsloven § 13 fastsetter at årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning