Oppbevaringsplikt og oppbevaringstid for saksarkivet

Normalt vil hensynet til klientens interesser tilsi at du som advokat oppbevarer saksdokumentene på betryggende vis også etter avviklingen.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

En plikt til forsvarlig arkivhold Når det gjelder dokumenter knyttet til advokatoppdragene beror din plikt til oppbevaring i utgangspunktet på en tolkning av oppdragsavtalen med klienten. Dersom det ikke foreligger en avtalebasert oppbevaringsplikt, blir spørsmålet hvilke krav som stilles til håndte