Slette ENKP eller selskap, Brønnøysundregistrene

Et enkeltpersonforetak skal slettes når virksomheten opphører. Et selskap bør i samme tilfelle slettes.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokatvirksomheten er et enkeltpersonforetak Dersom advokatvirksomheten er organisert som et enkeltpersonforetaket og er registrert i Foretaksregisteret, skal du melde sletting av foretaket til Brønnøysundregistrene når næringsvirksomheten opphører, jf. foretaksregisterloven § 4-1. Inntil du melder