Tittelbruk som pensjonert advokat

Det er først når en person som har advokatbevilling stiller sikkerhet etter domstolloven at vedkommende kan benytte tittelen "advokat».

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Når sikkerhetsstillelsen i forbindelse med avvikling av advokatvirksomheten er sagt opp, kan man ikke lenger benytte tittelen "advokat". I den grad man har ønske om eller behov for å kommunisere sin tidligere yrkeserfaring som advokat etter avviklet virksomhet, er en mulighet å benytte «tidligere ad