Løsørelisten

Advokatforeningen, NEF og Eiendom Norge har utarbeidet en oversikt over hva som skal følge med eiendommen dersom partene ikke har avtalt annet.

Den reviderte løsørelisten er gjeldende fra 1. januar 2020.

Her følger en gjennomgang av de viktigste endringene i listen:

  1. Hvitevarer

I den nye listen medfølger hvitevarer kun dersom dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. Dette er en vesentlig endring fra tidligere liste, der alle hvitevarer på kjøkken skulle medfølge enten de var integrert eller ikke.

Megler må nå angi hvilke hvitevarer som skal medfølge boligen ved salg, herunder om integrerte hvitevarer skal medfølge. Dersom det ikke er angitt at noen hvitevarer skal medfølge ved salget, skal også integrerte hvitevarer fjernes før overtakelse.

Megler må være særlig oppmerksom på bildebruk i annonseringen, slik at man ikke gir et uriktig inntrykk av om hvitevarer skal medfølge eller ikke.

  1. Garderobeskap

Det er nå presisert at all innredning i garderobeskap, både løs og fast skal medfølge.

  1. Smarthusløsninger

Det er inntatt et nytt punkt om smarthusløsninger. Smarthusløsninger med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l. samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystemer, f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer montert i sokkel medfølger ikke.

  1. Utendørs innretninger

Punktet som i den tidligere løsørelisten omhandlet bl.a. flaggstang heter nå utendørs innretninger, og har fått et noe endret innhold. Guidekabel/avgreningskabel til robotgressklipper skal medfølge, men robotgressklipper og ladestasjon medfølger ikke.

  1. El-bil lader

Det er inntatt et nytt punkt om el-billader. Den skal medfølge uavhengig av hvor laderen er montert.

  1. Solcelleanlegg

Det er inntatt et nytt punkt om solcelleanlegg. Solcelleanlegg og tilhørende teknisk infrastruktur skal medfølge.

  1. Olje/parafinfat

Punktet om at olje- og parafinfat inkludert eventuell beholdning av parafin/fyringsolje skal medfølge boligen er fjernet fra listen.

Bakgrunnen for dette er at det fra 1. januar 2020 er forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Dersom det er en olje- eller parafintank på eiendommen må megler gi informasjon om dette i salgsoppgaven, herunder informasjon om forbudet og tømming og eventuell fjerning av tanker. Informasjon om dette hører derfor ikke naturlig inn i løsørelisten lenger.

  1. Nøkler

Det er nå presisert i eget punkt at samtlige nøkler til eiendommen skal medfølge. Låses boder, uthus el. med hengelås skal lås og nøkler medfølge.

Andre endringer

Punktet om boligalarm er tatt ut, da flertallet av alarmsystemer tilhører alarmselskapene. Det er da unaturlig at dette som utgangspunkt skal følge boligen, da det forutsetter at kjøper og alarmselskapet inngår avtale om fortsatt leie av utstyret.

I punktet om brannstiger og branntau er det presisert at løse stiger ikke medfølger.

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk den nye listen fra 1. januar 2020.

Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund og Advokatforeningen takker for gode innspill fra bransjen, og håper at den nye listen vil bidra til færre uenigheter om løsøre og tilbehør.

Her er løsørelisten utarbeidet av Eiendom Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund og Advokatforeningen.