Ansettelsesavtalen

Regler for god advokatskikk pkt. 5.7 stiller krav om det skal foreligge et skriftlig kontraktsforhold mellom prinsipalen og advokatfullmektigen. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Ansettelsesavtalen skal være i samsvar med lovgivningens krav og de advokatetiske regler. Advokatfullmektigen skal blant annet sikres en fast, rimelig avlønning. Det innebærer blant annet at det ikke kan avtales at fullmektigen skal være avhengig av å tjene sin egen lønn. Advokatfullmektigen skal ha