Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven (aml.) fastsetter i utgangspunktet faste, forutsigbare og begrensede arbeidstider. Innenfor gjeldende rett er det imidlertid et visst rom for fleksible løsninger.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Lovens alminnelige arbeidstid Lovens utgangspunkt er at den alminnelige arbeidstiden begrenser seg til maksimalt ni timer om dagen og 40 timer i uken. Arbeid utover dette er overtid, og skal kompenseres med minst 40 % lønnstillegg. Partene kan avtale at overtidstimer kan avspaseres, men tillegget sk