Autorisasjon og aktivisering av advokatbevilling

Her kan du lese om autorisasjon som advokatfullmektig og hva du må gjøre dersom du skal ansettes som advokat med eller uten aktiv advokatbevilling.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Ansettelse av advokatfullmektig og autorisasjon som advokatfullmektig Etter domstolloven § 223 har du som praktiserende advokat rett til å ha en autorisert advokatfullmektig til å opptre for deg i rettergang. Ved søknad om autorisasjon stilles det ingen spesielle krav til prinsipalen som advokatfull