Avlønning

Etter Regler for god advokatskikk er det krav om at advokatfullmektiger skal sikres en fast, rimelig avlønning.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Kravet om fast, rimelig avlønning innebærer blant annet at det ikke kan avtales at en fullmektig skal være avhengig av å tjene sin egen lønn. Advokatfullmektigen skal ha fast lønn, og begynnerlønnen for statsansatt jurist er ansett som veiledende minimumslønn for en advokatfullmektig. Provisjonsbase