Vilkårene for å få og søknad om advokatbevilling

Domstolloven § 220 fastsetter krav om bevilling for å drive advokatvirksomhet og være advokat. Bevilling for å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Vilkårene for å få advokatbevilling Domstolloven § 220 fastsetter krav om bevilling for å drive advokatvirksomhet og være advokat. Bevilling for å drive advokatvirksomhet gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, jf. domstolloven § 220 første ledd. Den som søker om advokatbevilling må ha: bestått j