Hvitvaskingsreglene og dine plikter

Formålet med hvitvaskingsreglene er å forebygge og bekjempe hvitvasking og forhindre terrorfinansiering. Her får du en oversikt over dine plikter etter hvitvaskingsregelverket.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Den 15. oktober 2018 trådte ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsforskrift i kraft. Det nye regelverket gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv, og innebærer at dine plikter som advokat utvides. Etter hvitvaskingsloven § 4 (2) bokstav c er advokater omfattet av loven i to tilfeller: når advokaten