Hvitvaskingsreglene og dine plikter

Formålet med hvitvaskingsreglene er å forebygge og bekjempe hvitvasking og forhindre terrorfinansiering. Her får du en oversikt over dine plikter etter hvitvaskingsregelverket.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Hvitvaskingslovens sentrale plikter for deg som er advokat er: du skal kjenne til risikoen for at advokatvirksomheten din kan bli misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering, du skal kjenne dine klienter og du skal undersøke og eventuelt rapportere om mistenkelige transaksjoner. Hvitvaskingsloven