Interne hvitvaskingsrutiner og andre hjelpemidler

Hvitvaskingsloven krever at advokatfirmaene har utarbeidet og vedtatt hvitvaskingsrutiner. Rutinene skal sikre at alle lovens plikter blir overholdt

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Regelverk For å sikre at foretaket oppfyller pliktene i hvitvaskingsloven, må foretaket utarbeide en virksomhetsrettet risikovurdering og interne hvitvaskingsrutiner. Plikten til å etablere den virksomhetsrettede risikovurderingen  er inntatt i hvitvaskingsloven § 7 og plikten til å utarbeide hvitva