Rettskilder

Her er de fleste relevante rettskilder for forståelsen av hvitvaskingsloven samlet.

Lov og forskrift

Utredninger og proposisjoner

Finanstilsynets rundskriv

Finanstilsynet har utgitt flere rundskriv om hvitvasking. Advokater er ikke direkte omfattet av rundskrivene, men rundskrivene gir likevel relevant veiledning. Rundskrivet om eiendomsmegling gjelder imidlertid direkte for advokater når de driver eiendomsmeglingsvirksomhet. 

EUs direktiver om hvitvasking

Norske hvitvaskingsregler bygger på det tredje hvitvaskingsdirektivet. Ved revideringen av regelverket som nå foregår i 2017, blir det fjerde hvitvaskingsdirektivet implementert.