Rettskilder

Her har vi samlet de fleste relevante rettskilder for forståelsen av hvitvaskingsloven.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Lov og forskrift Hvitvaskingsloven  Hvitvaskingsforskriften Utredninger og proposisjoner NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering NOU 2015: 12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Første delutredning  NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking