Tegn på risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering

Visse forhold ved en klient eller et oppdrag kan indikere at det foreligger risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Både ved den virksomhetsrettede risikovurderingen av advokatfirmaet og ved vurderingen av den enkelte klient og oppdrag/transaksjon må advokaten kjenne til hvilke forhold som kan medføre risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) h