Bruk av oppdragsbekreftelse

Det er viktig å bruke og holde ajour oppdragsbekreftelsen. Den regulerer hva du og klienten har avtalt.

Les mer

Rutiner for å overholde frister

Dersom du har gode rutiner for å overholde frister, minimerer du risikoen for feil og ansvar.

Les mer

Ajourhold og etterutdanning

Det er risikabelt å rådgi innenfor rettsområder du ikke har erfaring fra eller er oppdatert på. Advokatforeningens krav til etterutdanning er en sikkerhet både for deg og klienten.

Les mer

Oppstartstilbud og abonnement på nyhetsbrev

Et abonnement på nyhetsbrev, Lovdata og Rettsdata hjelper deg til å ikke overse regelendringer og nyheter du burde ha vært oppmerksom på.

Les mer

Menneskerettigheter og advokatvirksomhet

Advokatforeningen har vedtatt at en advokat ikke skal gi råd som advokaten forstår eller må forstå vil innebære krenkelse av noens menneskerettigheter eller en betydelig risiko for dette, RGA pkt. 1.4, og har utarbeidet to veiledere om næringsliv og...

Les mer

Personlig sikkerhet – Rutiner mot vold og trusler

Her finner du Advokatforeningens praktiske råd til hvordan du og advokatfirmaet kan forebygge vold og trusler.

Les mer

Sikkerhet og advokaters bruk av IKT-verktøy

Teknologien som benyttes i advokatvirksomhet er i rask utvikling. Utviklingen bringer med seg juridiske utfordringer hvor man må finne løsninger selv om jussen ikke er skrevet for den teknologien som anvendes.

Les mer

Interne oppdragsrutiner

Advokatforeningen anbefaler at alle firmaer utarbeider en samlet fremstilling av sine oppdragsrutiner.

Les mer

Virksomhetens samfunnsansvar – CSR

Advokatvirksomhetens samfunnsansvar, corporate social responsibility, kan defineres som virksomhetens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler.

Les mer