Oppdragsbekreftelsen - et krav og en hjelp

Det er viktig å bruke og holde ajour oppdragsbekreftelsen. Den regulerer hva du og klienten har avtalt.

Les mer

Frister - rutiner for å overholde dem

Dersom du har gode rutiner for å overholde frister, minimerer du risikoen for feil og ansvar.

Les mer

Ajourhold og etterutdanning

Det er risikabelt å rådgi innenfor rettsområder du ikke har erfaring fra eller er oppdatert på. Advokatforeningens krav til etterutdanning er en sikkerhet både for deg og klienten.

Les mer

Rutiner for etablering av oppdrag

Her kan du lese Advokatforeningens anbefaling til hva rutiner for etablering av oppdrag bør inneholde. Vi anbefaler at alle advokatvirksomheter utarbeider interne oppdragsrutiner, både hva gjelder etablering, gjennomføring og avslutning av et oppdrag.

Les mer

Rutiner for gjennomføring av oppdrag

Her kan du lese Advokatforeningens anbefaling til hva rutiner for gjennomføring av oppdrag bør inneholde. Vi anbefaler at alle advokatvirksomheter utarbeider interne oppdragsrutiner, både hva gjelder etablering, gjennomføring og avslutning av et oppdrag.

Les mer

Rutiner for avslutning av oppdrag

Her kan du lese Advokatforeningens anbefaling til hva rutiner for avslutning av oppdrag bør inneholde. Vi anbefaler at alle advokatvirksomheter utarbeider interne oppdragsrutiner, både hva gjelder etablering, gjennomføring og avslutning av et oppdrag.

Les mer

IKT-verktøy og sikkerhet

Teknologien som benyttes i advokatvirksomhet er i rask utvikling. Utviklingen bringer med seg juridiske utfordringer hvor man må finne løsninger selv om jussen ikke er skrevet for den teknologien som anvendes.

Les mer

Veiledning for skyløsninger

Advokatforeningen får jevnlig henvendelser fra medlemmer om advokaters bruk av Cloud computing, og om det er forsvarlig for advokater å ta slike tjenester i bruk i sin advokatvirksomhet. Det er derfor utarbeidet en veiledning.

Les mer

Personlig sikkerhet – Rutiner mot vold og trusler

Her finner du Advokatforeningens praktiske råd til hvordan du og advokatfirmaet kan forebygge vold og trusler.

Les mer

Menneskerettigheter og advokatvirksomhet

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter gjelder for alle typer næringsvirksomhet, og det er ikke tvilsomt at prinsippene også gjelder for advokater og advokatfirmaer.

Les mer

Virksomhetens samfunnsansvar – CSR

Advokatvirksomhetens samfunnsansvar, corporate social responsibility, kan defineres som virksomhetens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler.

Les mer

Oppstartstilbud og abonnement på nyhetsbrev

Et abonnement på nyhetsbrev, Lovdata og Rettsdata hjelper deg til å ikke overse regelendringer og nyheter du burde ha vært oppmerksom på.

Les mer

TechTorget

TechTorget er en kompakt utstilling av teknologiske ressurser og løsninger for alle typer advokater og advokatfirmaer, administrativt ansatte og IT-ansvarlige i advokatbransjen.

Les mer

Rutiner for varsling av tillitsvalgte og medlemmer

Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 10. september 2021

Les mer

Anbefaling for advokaters bruk av sosiale medier

Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 10. september 2021

Les mer