IKT-verktøy og sikkerhet

Teknologien som benyttes i advokatvirksomhet er i rask utvikling. Utviklingen bringer med seg juridiske utfordringer hvor man må finne løsninger selv om jussen ikke er skrevet for den teknologien som anvendes.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Her går vi inn på anbefalte løsninger for de teknologiske hjelpemidlene som er vanlige i dag. Det at teknologien endrer seg raskt, betyr også at man med jevne mellomrom må revurdere hvilke sikkerhetstiltak man har. Sikker PC-bruk Det anbefales å bruke profesjonelle IT driftsleverandører. Disse vil n