Virksomhetens samfunnsansvar – CSR

Advokatvirksomhetens samfunnsansvar, corporate social responsibility, kan defineres som virksomhetens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler.

Samfunnsansvar, corporate social responsibility (CSR) blir stadig viktigere, også for advokater og advokatfirmaer. Den europeiske advokatorganisasjonen CCBE har engasjert seg i CSR gjennom å utarbeide en veiledning, Guidance I og Guidance II.

Guidance I inneholder informasjon om hva CSR er, og adresserer spørsmål som:

  • hvorfor advokater, advokatfirmaer og advokatforeninger må være oppmerksomme på CSR,
  • hvilke utfordringer man kan møte,
  • hva som er en sannsynlig utvikling fremover etc.

Guidance I ble godkjent av CCBEs medlemmer i februar 2013.

Guidance II følger opp disse temaene nærmere. Guidance II ble godkjent av CCBEs medlemmer 27. februar 2014.

Her kan du lese CCBEs veiledning Guidance I (.pdf).

Her kan du lese CCBEs veiledning Guidance II (.pdf).