Ajourhold og etterutdanning

Det er risikabelt å rådgi innenfor rettsområder du ikke har erfaring fra eller er oppdatert på. Advokatforeningens krav til etterutdanning er en sikkerhet både for deg og klienten.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Å rådgi innenfor rettsområder du ikke har erfaring fra eller er oppdatert på, er risikabelt, og kan i verste fall føre til erstatningsansvar. Det kan også være i strid med god advokatskikk å påta seg et oppdrag innenfor et fagområde man ikke har kompetanse på, jf. RGA pkt. 3.1.4 hvor det står at en