Rutiner for å overholde frister

Dersom du har gode rutiner for å overholde frister, minimerer du risikoen for feil og ansvar.

Advokatforeningens råd er at du alltid sjekker et nytt oppdrag grundig for eventuelle foreldelsesfrister, reklamasjonsfrister, søksmålsfrister, ankefrister eller kontraktsbestemte frister. Når saken ligger på ditt bord, ligger også ansvaret for oppfølging av frister hos deg. Før alltid inn frister i forfallsbok eller elektronisk kalender, og ha systemer som i tide minner deg på å ta nødvendige skritt for å avbryte fristen.

Advokatforeningen erfarer at mange feil lett kunne vært unngått ved enkle, praktiske rutiner:

  • Ved nytt oppdrag; undersøk alltid om det er frister som bør avbrytes, for eksempel foreldelses- eller reklamasjonsfrister.
  • Dersom det er uklarheter rundt fristens utgangspunkt eller avslutning, sørg for å avklare dette umiddelbart, for eksempel ved henvendelse til retten.
  • Registrer alle tidsfrister i kalenderen.
  • Forsikre deg om hvilke interne postrutiner som gjelder, og om hvilke forsinkelser brev blir utsatt for mellom ditt skrivebord og postkontoret – inn og ut.