Rutiner for etablering av oppdrag

Her kan du lese Advokatforeningens anbefaling til hva rutiner for etablering av oppdrag bør inneholde. Vi anbefaler at alle advokatvirksomheter utarbeider interne oppdragsrutiner, både hva gjelder etablering, gjennomføring og avslutning av et oppdrag.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Advokatforeningen anbefaler at alle advokatvirksomheter utarbeider interne oppdragsrutiner. Nedenfor følger en ikke uttømmende liste over hvilke forhold det er viktig å være bevisst på, og som bør inngå, i rutiner for etablering av oppdrag. Det er utarbeidet egne artikler med tips til rutiner for gj