Veiledning for skyløsninger

Advokatforeningen får jevnlig henvendelser fra medlemmer om advokaters bruk av Cloud computing, og om det er forsvarlig for advokater å ta slike tjenester i bruk i sin advokatvirksomhet. Det er derfor utarbeidet en veiledning.

I denne veiledningen finner du en summarisk oversikt over hva Cloud Computing er, og hvilke typer tjenester som omfattes, en oversikt over kategorier av personinformasjon og andre typer fortrolig invformasjon, regler og formkrav samt en sjekkliste for krav knyttet til bruk av Cloud-tjenester og en anvisning på hvordan en konkret risikovurdering bør foretas og dokumenteres.

Her kan du laste ned og lese hele Cloud computing-veiledningen.

Veiledningen er utarbeidet av et utvalg som ble oppnevnt av Advokatforeningen i 2014. 

Utvalget besto av:

  • Arve Føyen, Partner – Advokat M.N.A, FØYEN Advokatfirma DA (utvalgets leder)
  • Tore Larsen Orderløkken, administrerende direktør for Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)
  • Advokat Morten Foss, juridisk direktør i Telenor Digital AS.

Etter oppfordring fra Advokatforeningen har veiledningen blitt revidert av Advokat Arve Føyen i april 2020, for å ajourføre den i henhold til GDPR, og til videre utvikling i markedet for Cloud Computing.