Særlig krav til sikkerhetsstillelse – eiendomsmegling

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille ekstra sikkerhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Skal du foreta oppgjør for handel av fast eiendom, og dermed drive med eiendomsmegling? Det er viktig å vite hvor grensen for hva som anses å være partsrepresentasjon/advokatvirksomhet og mellommannsvirksomhet/eiendomsmegling går. Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette