Særlig krav til sikkerhetsstillelse – eiendomsmegling

Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille ekstra sikkerhet.

Skal du foreta oppgjør for handel av fast eiendom, og dermed drive med eiendomsmegling? Det er viktig å vite hvor grensen for hva som anses å være partsrepresentasjon/advokatvirksomhet og mellommannsvirksomhet/eiendomsmegling går. Advokater kan drive eiendomsmegling uten særskilt bevilling for dette, men må stille sikkerhet for ansvaret de kan pådra seg. Denne sikkerheten kommer i tillegg til sikkerheten som må stilles for advokatvirksomhet. Sikkerheten stilles ved at erklæring fra sikkerhetsstiller deponeres hos Finanstilsynet. I dag er kravet 45 millioner kroner.

Her kan du lese om grensen og hva som defineres som eiendomsmegling/ mellommannsvirksomhet. 

Her kan du lese om Advokatforeningens tilbud på sikkerhetsstillelse og profesjonsansvarsforsikring for eiendomsmegling.

Her kan du lese mer om kravene som stilles til advokater når de skal drive eiendomsmegling.

På Advokatforeningens hjemmeside finnes relevante artikler om eiendomsmegling, herunder om behandlingen av klientmidler ved eiendomsmegling, om opplysningsplikten ved oppgjørsoppdrag, om advokatens plikter som oppgjørsansvarlig ved nybygg og om forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven, i tillegg til flere artikler om hvitvaskingsreglene som gjelder ved eiendomsmegling.

Her kan du lese flere relevante artikler om eiendomsmegling.