Særlig krav til sikkerhetsstillelse – inkasso

Den sikkerhetsstillelse du har for advokatvirksomheten dekker inkassovirksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Skal du drive med inkasso? Advokater kan drive inkassovirksomhet i kraft av å ha advokatbevilling, jf. inkassoloven § 4, tredje ledd. Advokaters inkassovirksomhet er advokatvirksomhet. Den sikkerhetsstillelse du har for advokatvirksomheten dekker inkassovirksomhet, forutsatt at sikkerhetstillelsen o