Særlig krav til sikkerhetsstillelse – inkasso

Den sikkerhetsstillelse du har for advokatvirksomheten dekker inkassovirksomhet.

Skal du drive med inkasso? Advokater kan drive med inkassovirksomhet i kraft av å ha advokatbevilling, jf. inkassoloven § 4, tredje ledd.

Advokaters inkassovirksomhet er advokatvirksomhet. Den sikkerhetsstillelse du har for advokatvirksomheten dekker inkassovirksomhet, forutsatt at sikkerhetstillelsen oppfyller kravene som følger av advokatforskriften § 2-5, tredje ledd. Der heter det at sikkerheten minst skal være lik 1/40 av den fordringsmasse advokaten hadde til inndriving ved det siste regnskapsårets slutt, og minst lik det dobbelte av summen av innkasserte, ikke utbetalte midler og andre midler som er betrodd advokaten under inkassovirksomheten, ved regnskapsårets slutt. Dersom kravet ikke er tilfredsstilt ved et årsskifte, må sikkerheten bringes i samsvar med kravet innen det tidspunkt egenerklæring med revisoruttalelse for regnskapsåret skal leveres inn til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, jf. advokatforskriften § 3a-13.

Fordringsmassen og summen av innkasserte, ikke utbetalte midler og andre midler som er betrodd advokaten under inkassovirksomheten, skal fremgå av revisorerklæringen.

Det er Tilsynsrådet og ikke Finanstilsynet som driver tilsyn med advokaters inkassovirksomhet.