Advokatforeningen anbefaler: Kontorforsikring

Du bør ha en forsikring som dekker skade på inventar og løsøre i kontorlokalene.

Advokatforeningens tilbud om kontorforsikring (eiendelsforsikring) dekker skade på inventar og løsøre forårsaket av brann, vann og tyveri, i tillegg til andre plutselige og uforutsette skader.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om kontorforsikring.