Pensjon

Som selvstendig næringsdrivende velger du selv om du vil ha en pensjonsordning.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) velger du selv om du vil ha en tjenestepensjonsordning. Dersom du inngår avtale om innskuddspensjon kan du betale inntil 6 % av årlig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G (grunnbe