Pensjon

Som selvstendig næringsdrivende velger du selv om du vil ha en pensjonsordning.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) velger du selv om du vil ha en tjenestepensjonsordning.

Dersom du inngår avtale om innskuddspensjon kan du betale inntil 6 % av årlig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G (grunnbeløpet i folketrygden) til pensjonsordningen. Virksomheten får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.