Sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring for advokatvirksomhet

Domstolloven § 222 og advokatforskriften kapittel 2 stiller krav om sikkerhetsstillelse for den som skal utøve advokatvirksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Sikkerhetsstillelsen er en økonomisk sikkerhet for den som ev. skulle lide økonomisk tap ved dine handlinger eller unnlatelser som advokat. Sikkerheten skal være minst 5 millioner kroner, med et tillegg på 3 millioner dersom du har advokatfullmektiger, jf. advokatforskriften § 2-5. Skal du i tillegg