Advokatforeningen anbefaler i tillegg: Sykeavbruddsforsikring

For advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan sykdom føre til store økonomiske bekymringer.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Sykdom kan bli svært kostbart for deg som selvstendig næringsdrivende, siden de faste utgiftene fortsetter å løpe mens du ikke kan jobbe eller jobber redusert, og inntektene reduseres eller uteblir. Inntektsbortfallet blir i liten grad kompensert av NAV. NAV betaler maksimalt 80% av 6G, kr 435.973 p