Advokatforeningen anbefaler: Sykeavbruddsforsikring

For advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan sykdom føre til store økonomiske bekymringer.

Sykdom kan bli svært kostbart for deg som selvstendig næringsdrivende, siden de faste utgiftene fortsetter å løpe mens du ikke kan jobbe eller jobber redusert, og inntektene reduseres eller uteblir. Inntektsbortfallet blir i liten grad kompensert av NAV. NAV betaler maksimalt 80% av 6G, kr 435.973 per år. Dersom du er ansatt i eget AS, vil du få 100% av 6G, som tilsvarer kr 581.298 per år. For advokater som arbeider alene, i firma med få ansatte eller i kontorfellesskap, kan et sykefravær derfor føre til store økonomiske bekymringer.

For å gi deg økonomisk trygghet ved sykdom, tilbyr Advokatforeningen sykeavbruddsforsikring. Advokatforeningens tilbud er spesielt tilpasset advokatvirksomhet. Det er dermed ikke krav om at forsikringen først gjelder ved 100% sykemelding. Du får full erstatningsutbetaling ved 90 % sykemelding, slik at du kan arbeide litt hvis du ønsker det.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring.