Yrkesskadeforsikring

Ansatt i eget AS? Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte. Vi har også tilbud til innehavere av enkeltpersonforetak og advokater med eierandeler i ANS/DA.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Som arbeidsgiver plikter du å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte, jf. lov om yrkesskadeforsikring § 3. Du plikter også å tegne yrkesskadeforsikring dersom du er ansatt i eget AS.  Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeids