Anbefaling for advokater med styreverv

Advokatforeningens hovedstyre har vedtatt en anbefaling for advokater med styreverv i selskap som advokaten eller advokatens advokatfirma utfører juridiske tjenester for.

Les mer

Styreverv og forsikring

Et styreverv kan medføre betydelig risiko. Styrets ansvar er kollektivt, og som styremedlem er du ansvarlig med alt du eier.

Les mer

Utredning om selskapsrettslige problemer når en advokat er styremedlem

Professor Johan Giertsen har på oppdrag fra Advokatforeningen vurdert hvorvidt det er problematisk for advokater å være styremedlem i selskaper som de yter juridiske tjenester til.

Les mer

Regler for god advokatskikk og styreverv

Det kan stilles spørsmål ved om advokaten er bundet av Regler for god advokatskikk når vedkommende utfører styrearbeid.

Les mer