Søketreff

Du søkte etter "Obligatorisk etterutdanning"

Dette ga 10 treff under følgende kategorier:

 1. Artikkel

  Etterutdanning

  Etterutdanning Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gjennomføre 80 timer etterutdanning i løpet ... timene skal være advokatetikk. Inneværende etterutdanningsperiode startet 1.1.2019 og avsluttes 31.12.2024

 2. Artikkel

  Ajourhold og etterutdanning

  Ajourhold og etterutdanning Det er risikabelt å rådgi innenfor rettsområder du ikke har erfaring fra ... er oppdatert på. Advokatforeningens krav til etterutdanning er en sikkerhet både for deg og klienten.

 3. Artikkel

  Regler for etterutdanning 2009 - 2013

  vedtektenes § 12-1 i femårsperioden gjennomføre etterutdanning med til sammen 80 kurstimer. Av disse timene ... minst fem timer omhandle etikk. Hovedvekten av etterutdanning skal legges på juridisk ajourføring og fordypning

 4. Artikkel

  Eiendomsmegling - vilkår for oppstart

  timer etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Nærmere regler for etterutdanning og krav ... dokumentasjon av etterutdanningen fremgår av eiendomsmeglingsforskriften §§ 4-10 og 4-11. Etterutdanningen skal omhandle

 5. Artikkel

  Representantskapet

  Representantskapet 1 Representantskapet er Advokatforeningens øverste ... representantskapets egne medlemmer, vedta rammer for obligatorisk etterutdanning etc. Representantskapet velger Advokatforeningens

 6. Artikkel

  Kommentarer til reglene (2009 - 2013)

  følgende kommentarer til regler for obligatorisk etterutdanning 01.01.2009 - 31.12.2013. 1. Generelt ... kursinnholdet 2.5 Forhåndsgodkjenning Da ordningen med etterutdanning er under revidering, gis det for tiden ikke

 7. Artikkel

  Vedtekter

  gebyr ilagt i henhold til Regler for obligatorisk etterutdanning, kan det treffes beslutning om opphør ... behandle forslag til og vedta rammer for obligatorisk etterutdanning behandle saker som legges fram av hovedstyret

 8. Artikkel

  Om medlemskapet

  studentmedlemskapet Dette kreves av deg som medlem At du tar etterutdanning. Alle medlemmer av Advokatforeningen må bruke ... bruke i gjennomsnitt to dager årlig på etterutdanning. Kravet er 80 timer i løpet av en periode på fem

 9. Artikkel

  Profesjonsansvaret

  lag 150 krav om utbetaling under advokatenes obligatoriske sikkerhetsstillelse til Advokatforeningens sikkerhetsstiller ... opp Advokatforeningens påbud om kontinuerlig etterutdanning er første bud for å holde seg oppdatert. Ved

 10. Artikkel

  Bli advokat

  (JUS) og strekker seg over ett semester med to obligatoriske samlinger. Vær oppmerksom på at selv om du har ... samtidig til å etterleve foreningens regler for etterutdanning og advokatetikk.  Advokater i og utenfor rettssalen