Jusstudenter som arbeider for flere ulike advokatfirma

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn.

Etikkutvalgets uttalelse av 21. mars 2012 omhandler spørsmål om betydningen av Regler for god advokatskikk i de tilfeller der jusstudenter har jobb for flere ulike advokatfirmaer. Etikkutvalget vurderte hvordan dette forholder seg til reglene om interessekonflikter og taushetsplikt. Mange jusstudent