Kundetiltak utført av tredjepart og utkontraktering av kundetiltak til tredjepart

I visse tilfeller kan advokaten legge til grunn kundetiltak som er foretatt av en tredjepart. Kundetiltakene kan også utkontrakteres. Det er likevel alltid den rapporteringspliktige selv som har ansvaret for egen etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang