Kundetiltak

Formålet med å gjennomføre kundetiltak er at advokaten skal kjenne sin klient («know your customer» – «KYC»). Gjennom kunnskap om klientens identitet og formålet med oppdraget, skal advokaten kunne oppdage transaksjoner med tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang