Kundetiltak

Formålet med å gjennomføre kundetiltak er at advokaten skal kjenne sin klient («know your customer» – «KYC»). Gjennom kunnskap om klientens identitet og formålet med oppdraget, skal advokaten kunne oppdage/avdekke/forbygge transaksjoner med tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang